Politica de Confidențialitate

Politica de Confidențialitate

Premisă

Compania Imediapps Srl, cu sediul în Chișinău (Republica Moldova), str. Ismail 58/1, a înregistrat simbolul Nalep și numele Nalep este folosit în mod solidar.

Toate referințele la Nalep trebuie înțelese ca parte a  Imediapps Srl.

Următoarele sunt metodele de gestionare a aplicației “Nalep” și a site-urilor aferente, cu excluderea site-ului nalep.org care nu face parte din sistem,  privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor care îl consultă.

Informațiile sunt furnizate, conform LEGII Nr. 133 din  08.07.2011, privind protecţia datelor cu caracter personal.

“Codul privind protecția datelor cu caracter personal”

pentru cei care interacționează cu serviciile web și mobile  Nalep accesibile la adresa: www.nalep.it (.md, .eu, .info, .cloud) și prin intermediul aplicației Nalep dedicată dispozitivelor mobile .

Acest document ia în considerare, de asemenea, recomandarea n. 2/2001 pe care autoritățile europene pentru protecția datelor cu caracter personal au adoptat pentru a defini cerințele minime pentru colectarea datelor personale online.

Aceste informații includ, de asemenea, dispozițiile cuprinse în dispoziția nr. 229 eliberat de garantul pentru protecția datelor cu caracter personal la data de 8 mai 2014.

Controlorul de date cu caracter personal este Imediapps Srl, cu sediul  str. Ismail, 58/1-Chișinău (MD). Persoana responsabilă pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este administratorul.

PROCESAREA DATELOR

Prelucrarea datelor referitoare la serviciul Nalep se face numai de către personalul tehnic al serviciului responsabil de  prelucrarea lor.

Noi nu vindem, nu negociem sau transferăm către părți din afară informațiile tale personale identificabile. Acest lucru nu include părțile terțe de încredere, care ne asistă în operarea site-ului nostru sau în conducerea afacerii, atâta timp cât părțile sunt de acord să păstreze confidențialitatea acestor informații.

Noi credem că este necesar să se facă schimb de informații, cu scopul de a investiga, preveni sau de a lua măsuri ce privesc activitățile ilegale, suspiciunea de fraudă, situațiile care implică potențiale amenințări la siguranța fizică a oricărei persoane, încălcări ale termenilor de utilizare, sau altfel cerute de lege.

TIPURI DE DATE PROCESATE

Date de navigare

Sistemele computerizate și procedurile software utilizate pentru a opera acest site dobândesc, în timpul funcționării lor normale și numai pe durata conexiunii, unele date cu caracter personal a căror transmitere este implicită în utilizarea protocoalelor de comunicare pe Internet.

Acestea sunt informații care nu sunt colectate pentru a fi asociate cu persoane identificate, dar care, prin însăși natura lor, ar permite, prin prelucrarea și asocierea cu datele deținute de terți, să permită identificarea utilizatorilor.

În această categorie de date include adrese IP sau nume de domeniu de computere utilizate de către utilizatorii conectați la site-ul sau aplicația, (Uniform Resource Identifier) ​​URI resurselor solicitate, momentul cererii, metoda utilizată pentru a trimite cererea la server, dimensiunea fișierului obținut ca răspuns, codul numeric care indică starea răspunsului dat de server (de succes, eroare, etc ….) și a altor parametri privind mediul de operare și a sistemului calculatorul utilizatorului.

Aceste date sunt utilizate numai pentru a obține informații statistice anonime privind utilizarea site-ului și pentru a verifica funcționarea corectă și sunt șterse imediat după procesare. Datele ar putea fi folosite pentru a stabili responsabilitatea în cazul infracțiunilor ipotetice de calculator împotriva site-ului.

Datele furnizate în mod voluntar de către utilizator

Expedierea opțională, explicită și voluntară a mesajelor e-mail la adresele indicate pe acest site presupune achiziționarea ulterioară a adresei expeditorului, necesară pentru a răspunde solicitărilor, precum și orice alte date personale incluse în mesaj. În aceste cazuri, Nalep poate utiliza datele furnizate numai după ce a dat consimțământul, adică acordul de înregistrare a utilizatorului in programul Nalep.

Datele personale furnizate nu vor fi folosite pentru trimiterea materialelor publicitare, a informațiilor comerciale sau pentru vânzarea de produse de către Nalep. Utilizarea acestora va ajuta Nalep să asigure asistență în timpul programului și să trimită noutăți legate de utilizarea programului în sine (doar pentru detalii despre Rețete, informații despre orice indisponibilitate a programului, despre urări de ziua de naștere etc. )

GEOLOCALIZARE

Aplicația Nalep dobândește date referitoare la poziția geografică a utilizatorului (GPS, Wi-FI, rețeaua GSM). Colectarea acestor date permite sistemului să evalueze disponibilitatea produselor alimentare în zonă și  în consecință, alegerea rețetelor potrivite care urmează să fie atribuite.

Aceste servicii vor fi activate în urma unei autorizații date de utilizator, prin alegerea opțiunii “Permite” în momentul primei utilizări a aplicației.

Datele vor fi colectate numai atunci când aplicația sau site-ul sunt folosite. În orice moment, utilizatorul poate să activeze sau să dezactiveze serviciile de localizare prin accesarea secțiunii corespunzătoare a permisiunilor pentru a localiza sistemul de operare al dispozitivului.

Sistemul nu efectuează nici o istorizare a datelor geolocalizării, împiedicând atât o vizualizare continuă a poziției utilizatorului cât și o posibilă reconstrucție a căilor relative.

METODA DE PROCESARE A DATELOR

Datele personale sunt procesate cu instrumente automate pentru timpul strict necesar pentru atingerea scopurilor pentru care au fost colectate și care sunt menținute în sistem din motive statistice sau pentru reutilizare în cazul în care utilizatorul decide să reintre în program.

Măsurile specifice de securitate sunt respectate pentru a preveni pierderea datelor, utilizarea ilegală sau incorectă și accesul neautorizat.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate exclusiv prin mijloace electronice și nu sunt partajate sau comunicate unor terțe părți.

Nalep se opune oricărei forme de încălcare a confidențialității față de terți, prin urmare nu este legal să se înregistreze și să înregistreze serviciile oferite cu alte adrese de e-mail decât cele proprii sau să se conecteze la aplicație utilizând acreditări non-personale.

În cazul unui minor, înregistrarea  trebuie solicitata de un părinte sau de persoana responsabila de minor, care trimite o cerere prin e-mail la adresa info@nalep.md.

DREPTURI DE UTILIZATOR

Subiecții la care se referă datele cu caracter personal au dreptul, în orice moment, să obțină confirmarea existenței sau nu a acelorași date, să cunoască conținutul și originea sa, să verifice precizia sau să solicite integrarea sau actualizare sau rectificare.

Aveți dreptul să solicitați anularea, transformarea în formă anonimă sau blocarea datelor procesate.

Solicitările trebuie trimise la info@nalep.md sau trimise la adresa IMEDIAPPS Srl str. Ismail 58/1 MD-2000 Chișinău Moldova.